Under utveckling

Setergrytå kraftverk

Setergrytå kraftverk ligger i Surnadal kommun i Møre og Romsdal Fylke. Stationen har en damm med reglering och är utrustad med omloppsventil för att säkra kontinuerligt vattenflöde för fisk.

Setergrytåa gjutning av damm

Laster flere videoer

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

11,3 GWh
Detta motsvarar ström till 706 hushåll.