Senneset kraftverk

Senneset Kraftverk ligger i Sunnfjord kommun, Vestland fylke.

Projektet

Senneset kraftverk fick licens redan 2010 och det skulle gå 10 år innan anläggningen blev verklighet. Det skulle visa sig ta lång tid att få till ett nätavtal med BKK (Sunnfjord Energi).
Anläggningen med en total vattenväg på 2 060 meter byggdes på cirka 9 månader. Arbetet är effektivt och ordentligt utfört. Inloppsdammen och återställningen av terrängen är snyggt utfört, alla markägare är väldigt nöjda.
Under byggandet av anläggningen fokuserade Bjarte Skår på att reducera användningen av betong för att få en klimatanpassad anläggning som ska leverera ren förnybar energi i många år.  

Installerad effekt är 1,8 MW på en peltonturbin och kraftverket har en genomsnittlig årsproduktion 4,9 GWh.

Tekniska data

Nederbördsfält

6,3 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 30 l/s

Inloppshöjd

350 m

Kraftverkshöjd

135,0 m

Fallhöjd

215 m

Produktion

4,9 GWh
Detta motsvarar ström till 306 hushåll.