Sandneselva kraftverk

Sandneselva kraftverk ligger vid Masfjorden i Masfjorden kommun i Vestland

Tekniska data

Nederbördsfält

5,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 30 l/s

Inloppshöjd

218 m

Kraftverkshöjd

5,0 m

Fallhöjd

213 m

Produktion

7,1 GWh
Detta motsvarar ström till 444 hushåll.