Salvasskardelva kraftverk

Salvasskardelva kraftverk ligger i Bardu kommun i Troms og Finnmark fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

67,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 260 l/s

Inloppshöjd

634 m

Kraftverkshöjd

492,0 m

Fallhöjd

142 m

Produktion

21,6 GWh
Detta motsvarar ström till 1350 hushåll.