Saksenvik kraftverk

Saksenvik vattenkraftverk bestående av turbin/aggregat med installerad effekt på 2,5 MW, fundament, ledningar, transformatorer, regleringsanläggning, rörgator, kraftstation och övriga inrättningar i enlighet med beskrivningen som lämnades i samband med NVE:s tillstånd enligt vattenresurslagen, meddelades 19 november 2004. Kraftverket är byggt med inlopp på en höjd om 50 meter och kraftstation på 10 meters höjd. Rörgata på 530 meter och produktion på cirka 5,6 GWh

Tekniska data

Nederbördsfält

67,1 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 200 l/s

Inloppshöjd

50 m

Kraftverkshöjd

10,0 m

Fallhöjd

40 m

Produktion

6,4 GWh
Detta motsvarar ström till 400 hushåll.