Sagelvi kraftverk

Sagelvi kraftverk ligger omkring 12 km väst om Balestrand i Sogndal kommun, Vestland fylke.

Historien

Sagelvi kraftverk ligger i ett landskap med rik historisk tradition. Området Kvamsøy finns beskrivet ända tillbaka från tiden för slaget vid Fimreite 1184, då kung Sverres män låg här och förberedde man och båt för vad som komma skulle. Kvamsøy anses vara den minsta ön i världen som har en egen kyrka. Historien säger att den byggdes som en gåva från engelska sjömän som sökte skydd mot oväder.

I juli 2005 ingick markägarna ett utvecklingsavtal med Småkraft med planen att realisera ett kraftverk i Sagelvi. Under 2008 fick kraftverket licens och i december 2009 hade alla detaljplaner godkänts och Småkraft stod redo att påbörja det fysiska byggandet.

Projekt av den här typen bjuder ofta på olika utmaningar under byggfasen. Byggandet av Sagelvi kraftverk trotsade ovanligt stränga vintrar och bortfall av två entreprenörer som genom sin inblandning i andra projekt gick i konkurs medan de höll på med kraftverksbyggandet.

Mot slutet av 2012 var kraftverket färdigt och redo att leverera sitt bidrag i form av förnybar energi och lokala näringsintäkter.

Med väggar i natursten och glasfasad är kraftstationsbyggnaden fin att se på där den ligger väl anpassad till omgivningen precis vid kanten av Sognefjorden.

Tekniska data

Nederbördsfält

6,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

439 m

Kraftverkshöjd

10,0 m

Fallhöjd

429 m

Produktion

7,2 GWh
Detta motsvarar ström till 450 hushåll.