Sagåna kraftverk

Sagåna ligger i Rogaland i Hjelmeland kommun.

Tekniska data

Nederbördsfält

5,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 22 l/s

Inloppshöjd

500 m

Kraftverkshöjd

70,0 m

Fallhöjd

430 m

Produktion

10,5 GWh
Detta motsvarar ström till 656 hushåll.