Ryssdal kraftverk

Kraftverket, som är ett ”systerprojekt” till Jordal kraftverk, ligger i Sunndal kommun i Møre og Romsdal. Kraftverket byggdes av Norsk Grønnkraft och sattes i drift 2005.

Ryssdal kraftverk är i likhet med Jordal kraftverk ett tekniskt och arkitektoniskt projekt som har fått många lovord. Kraftverket skiljer sig även från andra kraftverk genom att ha två inloppsdammar.
Ryssdal kraftverk ägs och drivs av Småkraft AS.

Tekniska data

Nederbördsfält

9,3 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 15 l/s

Inloppshöjd

510 m

Kraftverkshöjd

305,0 m

Fallhöjd

205 m

Produktion

7,1 GWh
Detta motsvarar ström till 444 hushåll.