Rysna kraftverk

Rysna kraftverk ligger i Vang kommun i Innlandet fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

40,1 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 500 l/s

Inloppshöjd

625 m

Kraftverkshöjd

479,0 m

Fallhöjd

146 m

Produktion

8,4 GWh
Detta motsvarar ström till 525 hushåll.