Røyrvik Kraftverk

Røyrvik Kraftverk ligger i Gloppen kommun i Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

19,7 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 90 l/s

Inloppshöjd

262 m

Kraftverkshöjd

192,0 m

Fallhöjd

70 m

Produktion

5,2 GWh
Detta motsvarar ström till 325 hushåll.