Røvassåga kraftverk

Røvassåga Kraftverk ligger i Rana kommun i Nordland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

50,4 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 570 l/s

Inloppshöjd

195 m

Kraftverkshöjd

50,0 m

Fallhöjd

145 m

Produktion

15,6 GWh
Detta motsvarar ström till 975 hushåll.