Røfsdalselva kraftverk

Røfsdalselva kraftverk ligger i Vannylven kommun, Møre og Romsdal fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

15,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 240 l/s

Inloppshöjd

225 m

Kraftverkshöjd

13,0 m

Fallhöjd

211 m

Produktion

13,3 GWh
Detta motsvarar ström till 831 hushåll.