Ritaelva kraftverk

Ritaelva kraftverk (tillsammans med Sveingård) ligger i Tromsø kommun i Troms og Finnmark fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

11,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

630 m

Kraftverkshöjd

3,0 m

Fallhöjd

627 m

Produktion

26,0 GWh
Detta motsvarar ström till 1625 hushåll.