Reinli kraftverk

Kraftverket, som ligger i Sør-Aurdal kommun i Oppland, byggdes ursprungligen av Norsk Grønnkraft AS under 2007/08 och invigdes officiellt under stora festligheter i juni 2008.

Det speciella med detta kraftverk är den långa rörgatan på hela 3 000 meter. Terrängen är mycket brant och besvärlig den sista biten ner mot kraftstationen, vilket utgjorde en del utmaningar för den lokala entreprenören Brødrene Dokken AS.

Uppgiften löstes på ett enastående sätt och kraftverket framstår nu som ett bra exempel på hur man kan göra i fortsättningen.

Tekniska data

Nederbördsfält

57,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 150 l/s

Inloppshöjd

579 m

Kraftverkshöjd

248,0 m

Fallhöjd

330 m

Produktion

10,6 GWh
Detta motsvarar ström till 663 hushåll.