Råssåfoss kraftverk

Råssåfoss kraftverk ligger i Surnadal kommun, Møre og Romsdal fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

18,1 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

415 m

Kraftverkshöjd

5,0 m

Fallhöjd

410 m

Produktion

19,1 GWh
Detta motsvarar ström till 1194 hushåll.