Rasdalen kraftverk

Rasdalselva kommer ner från en sidodal i söder vid Bolstadøyri, cirka 4 mil väster om Vossevangen. Kraftstationen är idag placerad vid foten av dalsidan, precis vid E16, cirka 100 m innan sammanflödet med Bolstadelvi (Vosso).

Historien
Namnet Rasdal har inte med ras att göra, utan med vatten. Dalen har fått sitt namn efter det höga vattenfallet nedanför gårdarna, som förr gick under namnet Hradall. Detta betyder ”den snabba”, ”han som skyndar sig”. Senare föll H:et bort och dalens namn ändrades till Radallsdal och sedan till Rasdal.
Rasdalen har varit bebodd sedan järnåldern. Älven har haft en avgörande betydelse för gårdarna i dalen. Här fanns kvarnhus, slipstenar och senare även sågverk. Även en damm etablerades med lucka i Rasdals vattenväg som säkrade driften av de tekniska installationerna även under årets torra perioder.
Rasdalselva rinner ut i Bolstadelva, som är känd för traditionellt laxfiske med en laxstam med särskilt stora individer. Laxfisket var en viktig inkomstkälla för markägarna i området.
Rasdalen fick en väg först under 1954 och därefter elektricitet 1956. I perioder har dalen också haft en egen skola.

Projektet
Rasdalselva var, som en del av en samlad plan för vattenvägar, tidigare tänkt att överföras till Bergsdalsvassdraget. Detta väckte stort lokalt motstånd och planerna lades på is.
Under 2006 ansöktes om licens för att utnyttja vattenfallet i Rasdalen och då som ett rent älvkraftverk, utan någon form av överföring eller magasinering. Licens beviljades och anläggningen började byggas under våren 2008. Rent byggtekniskt bjöd projektet på stora utmaningar med vattenvägar dels i fjäll och dels i dike med mer än 30º lutning. Projektet genomfördes på ett tillfredställande sätt av alla involverade parter och kraftverket färdigställdes i november 2009. Rasdalen kraftverk har blivit en anläggning som markägarna och Småkraft är särskilt stolta över.

Rasdalen kraftverk, Voss
Rasdalselva är en sidovattenväg till Bolstadelva och ligger söder om Bolstadøyri, cirka 4 mil väster om Vossevangen. Kraftstationen är idag placerad vid foten av dalsida, precis vid E16, cirka 100 meter innan sammanflödet mellan Bolstadelva och Vosso.

Teknisk information
Kraftverket har en peltonturbin med kapacitet på 2,2 m³/s. Installerad effekt är 5,2 MW. Vattenvägen består av ett schakt på 305 meter och ett nedgrävt duktilt gjutjärnsrör på cirka 760 meter, med en diameter på 900 mm. Högsta stigning är 30º.

Tekniska data

Nederbördsfält

14,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

300 m

Kraftverkshöjd

20,0 m

Fallhöjd

280 m

Produktion

17,9 GWh
Detta motsvarar ström till 1119 hushåll.