Øyrabekken kraftverk

Øyrabekken kraftverk ligger i Hesvik, i Jondal kommun och har sitt utlopp i Hardangerfjorden. I Hesvik har man utnyttjat vattenkraften i hundratals år för både kvarn, stamp för tovning av tyg, sågverk och från mellankrigstiden även egen ström.

På Magne Eikenes lantbruk produceras än idag kraft från en liten bäck. Kraftverket från 1956 ger likström för ljus och värme och har även kraftuttag, via remdrift, till såg.

För att utnyttja den mycket större Øyrabekken valde markägarna Håkon Jensen och Magne Eikenes ett partnerskap med Småkraft AS under 2003. Kraftverket fick licens 2005 och med byggstart i april 2006 blev byggtiden knappt 1 år.

Øyrabekken kraftverk invigdes officiellt 11 april 2007 med både markägare, arbetslag, ordförande och inbjudna gäster på plats.

Erfarenheten efter 2 års drift av anläggningen har varit god. Samarbetet mellan Småkraft och markägarna om driften har varit effektivt och problem som uppstått löses snabbt, i synnerhet vid inspektion och start. Anläggningen har varit i stabil drift med bara några få ”barnsjukdomar” i början.

Vattenvägen ligger i en något utmanande terräng, vilket gett upphov till en rörgata med otraditionella lösningar. I den besvärliga terrängen överst ligger röret fastklamrat till berget och går vidare förbi en lodrätt bergsvägg där ett prefabricerat rör bultats fast i berget. Nedersta delen är nedgrävd. Samarbetet med den lokala entreprenören har varit mycket gott. På samma sätt har även ramavtalen med utrustningsleverantörer givit ett både gott och kostnadseffektivt resultat.

En av de viktigaste faktorerna för det goda genomförandet är ett konstruktivt samarbete mellan markägare och Småkraft. En annan viktig framgångsfaktor är att man har löst utmaningarna som uppkommit längs vägen konstruktivt och fortlöpande, utan byråkratiska processer. Byggandet har hållit tidsplan och budget, vilket inte är en självklarhet i den här typen av projekt.

Peltonturbinen har 4 strålar med en maximal kapacitet på 0,82 m3/sek och driver en generator på 2 300 kVA, 6 600 V. Rörgatan i GRP/gjutjärn med 0,6 meter diameter är 800 meter lång och delvis nedgrävd.

All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet. Inloppsdammen är byggd som gravitationsdamm i armerad betong med galler och glidlucka. Kraftstationsbyggnaden på 65 m2 är utförd med glasvägg, stenmurar och panel för att ge ett estetiskt gott intryck utöver att vara funktionell.

Tekniska data

Nederbördsfält

5,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 60 l/s

Inloppshöjd

305 m

Kraftverkshöjd

10,0 m

Fallhöjd

295 m

Produktion

8,8 GWh
Detta motsvarar ström till 550 hushåll.