Under utveckling

Øvre Skorilla kraftverk

Øvre Skorilla kraftverk ligger i Orkla kommun i Trøndelag fylke. Detta består av en kort tunnel på 200 meter, nedgrävda rör och en liten kraftstation.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

6,2 GWh
Detta motsvarar ström till 388 hushåll.