Øvre Alsåker kraftverk

Øvre Alsåker ligger i Ullensvang kommun i Vestland fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

17,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 150 l/s

Inloppshöjd

485 m

Kraftverkshöjd

305,0 m

Fallhöjd

180 m

Produktion

19,1 GWh
Detta motsvarar ström till 1194 hushåll.