Osvatn kraftverk

Upptagningsområde 8 km2, inflöde 18,8 miljoner m3, turbintyp Pelton, antal turbiner 1.

Tekniska data

Nederbördsfält

-0,1 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

281 m

Kraftverkshöjd

75,0 m

Fallhöjd

206 m

Produktion

2,4 GWh
Detta motsvarar ström till 150 hushåll.