Ortnevik kraftverk

Ortnevik kraftverk fick licens under 1999 och var med i den första vågen av moderna småskaliga kraftverk. Initiativtagarna var själva involverade i projekteringen och byggandet av kraftverket. Anläggningen har varit i drift sedan 2005.

Som ett led i utvecklingen och optimeringen av Vassdalselva var det naturligt för markägarna att samarbeta med Småkraft. Därmed blev Ortnevik kraftverk en del av detta samarbete.

Tekniska data

Nederbördsfält

56,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 500 l/s

Inloppshöjd

63 m

Kraftverkshöjd

19,0 m

Fallhöjd

44 m

Produktion

5,5 GWh
Detta motsvarar ström till 344 hushåll.