Oftedal 2 kraftverk

Kraftverken Reddalen och Røysa i Oftedal är anläggningar som både markägarna och Småkraft fått mycket beröm för. Det ekonomiska bidraget som kraftverket utgör är obeskrivligt med tanke på att kunna vidareutveckla byn och göra något med de utmaningar och målsättningar som byn står inför i framtiden.

Historia

Byn Oftedal har tidigare haft eget kraftverk i Heieåne från 1944 till 1972, och markägarna har sedan 50-talet varit övertygade om att de sitter på en resurs med utvecklingspotential. Flertalet partner och alternativ har utvärderats innan man under 2003 påbörjade konkreta förhandlingar mellan markägarna och Småkraft. I november 2003 slöts ett avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet. I september 2005 anlände grävmaskinerna och i december 2006 stod det första kraftverket klart och kunde börja leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter. Det nedre kraftverket följde efter några månader senare.
I samband med kraftverksbyggandet har byn och invånarna i Oftedal fått en ny vår.

Projektet

Genomförandet av byggprojektet gav många erfarenheter, i synnerhet arbetet med det nedre kraftverket som bjöd på en rad ordentliga utmaningar. Arbetet i den branta sluttningen ner mot det reglerade Sirdalsvannet var allt annat än lätt, och berget var så poröst att man fick säkra det med 10 stycken 22 meter långa ”betongbalkar” som fick borras, armeras och gjutas in från flotte i Sirdalsvannet. Sjökabel tvärs över Sirdalsvannet och cirka 2 km ny ledning krävdes för att kraften skulle kunna levereras. För att lyfta den 25 ton tunga generatorn ner i grunden i Reddalen fick man ta in Norges största mobilkran.

Tekniska data

Nederbördsfält

73,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 2000 l/s

Inloppshöjd

185 m

Kraftverkshöjd

55,0 m

Fallhöjd

130 m

Produktion

18,0 GWh
Detta motsvarar ström till 1125 hushåll.