Oftedal 1 kraftverk

I samband med kraftverksutvecklingen har byn och invånarna i Oftedal fått en ny vår. Till skillnad från flera byar som avfolkas har Oftedal visat att man genom samarbete kan bygga sin egen och sina efterlevandes framtid. Koncessionseffekt 3 000 kW.

Historia

Byn Oftedal har tidigare haft ett eget kraftverk i Heieåne från 1944 till 1972, och markägarna har sedan 50-talet varit övertygade om att de sitter på en resurs med utvecklingspotential. Flertalet partner och alternativ har utvärderats innan man under 2003 påbörjade konkreta förhandlingar. Detta fick sin lösning i november 2003 genom ett avtal med Småkraft som tog på sig risken, arbetet med licensansökan och själva byggandet.

I september 2005 anlände grävmaskinerna och i december 2006 stod det första kraftverket färdig, redo att leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter. Det nedre kraftverket följde efter några månader senare.

Tekniska data

Nederbördsfält

14,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

449 m

Kraftverkshöjd

185,0 m

Fallhöjd

263 m

Produktion

13,3 GWh
Detta motsvarar ström till 831 hushåll.