Nyvikelva kraftverk

Nyvikelva kraftverk ligger i Røyrvik kommun i Nord-Trøndelag, och utnyttjar ett 40,4 km2 stort upptagningsområde på hedarna öster om Limingen. Inloppet ligger nedströms från Gåsvatnet.

Kraftverket har en årlig produktion på cirka 6 GWh, vilket motsvarar strömförbrukningen för runt 300 hushåll.

Kraftverket var ett samarbetsprojekt mellan NTE Energi AS och Norsk Grønnkraft AS, senare NGK Utbygging AS. Namsskoganbygg AS stod för byggandet, medan Isachsen Entreprenør AS stod för anläggningsarbetena.

Vattenvägsutrustningen levererades av Br.Dahl AS och Spetals Verk AS levererade den elektromekaniska utrustningen till kraftverket.

Kraftverket driftsattes 29 april 2015 och Småkraft AS tog över anläggningen när den färdigställdes.

Tekniska data

Nederbördsfält

40,4 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 300 l/s

Inloppshöjd

537 m

Kraftverkshöjd

454,0 m

Fallhöjd

82 m

Produktion

6,0 GWh
Detta motsvarar ström till 375 hushåll.