Nybuelvi kraftverk

Nybuelvi Kraftverk ligger omkring 10 minuters körväg från Nesbyen i nedre delen av Todalen, en parallelldal till Hallingdalen, och utnyttjar ett 16 km2 stort upptagningsområde i Liamarka.

Kraftverket projekterades och byggdes av bolaget NGK Utbygging AS och såldes till Småkraft AS vid färdigställandet 2017. Hallingbygg AS stod för bygget och Turhus Maskin AS för anläggningsarbetena. Vattenvägsutrustningen levererades av Brødrene Dahl AS och Spetals Verk levererade den elektromekaniska utrustningen. För den övre delen av rörgatan användes PE-rör och i den nedre duktila gjutjärnsrör. Inloppet är av coanda-typ.

Kraftverket har haft konkreta och positiva kedjeeffekter utöver den förnybara strömmen som produceras. På östra sidan av Hallingdalen vid Liodden ligger ett större stugområde som under lång tid velat ha ström.

Kostnaderna för att dra ström från kraftledningen vid Liodden var dessvärre för stor för att detta skulle vara aktuellt. När NGK Utbygging AS byggde kraftverket lade man samtidigt extra rörledningar parallellt med rörgatan upp till inloppet, där stugområdet börjar. Därifrån lades strömkablar till Liamarka så att stugägarna äntligen fick sin önskan om ström uppfylld. Exemplet visar att kraftutbyggnaden får positiva kedjeeffekter för samhällsutvecklingen. Det hade knappast blivit någon ström i Liamarka om inte kraftverket hade byggts. Både NGK Utbygging AS och Hallingdal Kraftnett uppvisade gott samarbete och framtidstänk i samband med utvecklandet.

Tekniska data

Nederbördsfält

16,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 43 l/s

Inloppshöjd

854 m

Kraftverkshöjd

300,0 m

Fallhöjd

554 m

Produktion

6,2 GWh
Detta motsvarar ström till 388 hushåll.