Nybble kraftverk

Nybble kraftverk ligger vid vattendraget Nybbleån, i Söderköpings kommun i Östergötland.

Tekniska data

Byggår

1907

Fallhöjd

20,0 m

Effekt

0,44 MW

Produktion

1,0 GWh