Under utveckling

Nordåna kraftverk

Nordåna kraftverk ligger i Forsan kommun i Rogaland fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

11,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 190 l/s

Inloppshöjd

453 m

Kraftverkshöjd

351,0 m

Fallhöjd

102 m

Produktion

5,7 GWh
Detta motsvarar ström till 356 hushåll.