Neselva kraftverk

Neselva kraftverk ligger i Gloppen kommun, Vestland fylke

Neselva kraftverk ligger på västsidan av Breimsvatnet i Gloppen kommun och byn Kandal i Sogn og Fjordane. Landskapet är präglat av mäktiga fjällsidor med toppar på upp till 1 572 meter över havet. Området runtomkring är viktiga lokala områden för traditionellt friluftsliv, vilket inkluderar vandring, fiske, jakt och bärplockning. Den nedre delen, där byggnaden ligger, påverkar inte detta. Det finns fisk i vattendraget, men den utnyttjade älvsträckan mellan inloppet och kraftstationen är såpass brant och därför inte intressant i fiskesammanhang. Landskapet är skogbeklätt och delvis präglat av jordbruk, vägar och kantlinjer. Byggandet utgjorde obetydlig inverkan på natur och landskap här.

Neselva rinner relativt brant ner genom utmarken från Kandalsstølen och längs inmark strax före utloppet i Breimsvatnet. Kraftstationen ligger i nedre delen av Neselva och har en yta på 70 kvm, med en enkel utformning. Arkitektoniskt sett har stationen anpassats till lokal byggstil och passar in fin i landskapet. Stationen är utrustad med två francisaggregat på 4 MW med en gemensam kapacitet på 3,8 m/s.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 110 l/s

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

17,6 GWh
Detta motsvarar ström till 1100 hushåll.