Under utveckling

Nedre Skorilla kraftverk

Nedre Skorilla kraftverk ligger i Orkland kommun i Trøndelag fylke. Projektets rörgata är cirka 640 meter. Inloppet byggs ihop med befintligt vatteninlopp för fiskodling, och vid färdigställandet kommer kraftstationen att ha utlopp direkt i sjön.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

5,6 GWh
Detta motsvarar ström till 350 hushåll.