Morkenfoss kraftverk

Kraftverket ligger i Flatanger kommun i Nord-Trøndelag. Det byggdes av Namdal Kraftproduksjon som fusionerades med Norsk Grønnkraft AS sommaren 2004.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

111 m

Kraftverkshöjd

50,0 m

Fallhöjd

61 m

Produktion

11,3 GWh
Detta motsvarar ström till 706 hushåll.