Møllen kraftverk

Kraftverket ligger i Vaksdalsvassdraget i Vaksdal kommun i Hordaland. Kraftverket byggdes av Vaksdal Industrier. Norsk Grønnkraft AS tog över kraftverket från Cermaq, som ägde Vaksdal Industrier fram till december 2004, och senare köptes kraftverket upp av Småkraft.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

92 m

Kraftverkshöjd

7,0 m

Fallhöjd

84 m

Produktion

9,0 GWh
Detta motsvarar ström till 563 hushåll.