Møllefossen kraftverk

Møllefossen ligger i Østerøy kommun, Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

73,7 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

9 m

Kraftverkshöjd

0,0 m

Fallhöjd

9 m

Produktion

3,5 GWh
Detta motsvarar ström till 219 hushåll.