Mjeldeelva kraftverk

Mjeldeelva ligger på Kvaløya i Tromsø kommun. Fallrättigheterna ägs av två bruk. Markägarna var övertygade om att älven hade god potential för kraftproduktion.

Hur värdeskapandet från älven skulle realiseras har varit föremål i många förhandlingar. Markägarna valde under 2007 att ingå avtal om projektutveckling med bolaget Blåfall, som drev projektet fram till positivt tillståndsbeslut. När projektet skulle byggas valde markägarna att ta det vidare för utveckling och drift genom ett avtal med Småkraft.

NVE beviljade licens 2012. Sommaren 2014 ingicks avtal med Småkraft, som tog på sig risken och arbetet med själva byggandet. Samma höst anlände grävmaskinerna och vid årsskiftet 2015/2016 stod kraftverket redo att börja leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter. Våren 2016 anslöts kraftverket till nätet och de första kWh levererades.

Mjeldeelva kraftverk ligger nu väl anpassat till terrängen. .

Projektet

Realiseringen av Mjeldeelva kraftverk har överlag gått enligt planen.
Samarbetet med den lokala entreprenören och andra leverantörer har hållit god planering. Detta i kombination med ett operativt projektteam och fördelaktiga väderförhållanden har bidrag till att projektet fullföljdes inom tidsplanen.
Samarbetet med markägarna har också varit gott. Deras bidrag i form av lokal kunskap och närvaro under byggfasen har bidrag till gott projektgenomförande.

Mjeldeelva kraftverk har inflöde från ett upptagningsområde på 10,7 km2. Minsta vattenflöde är 50 l/s på vintern, och 200 l/s på sommaren. Inlopp på en höjd om 160 meter och kraftstation på 20 ger en fallhöjd på 140 meter. Produktionen uppskattas till 5,7 GWh under ett normalt år. Detta motsvarar strömförbrukningen för 285 hushåll.

Peltonturbinen har en maximal kapacitet på 1 420 l/sek och driver en generator på 1 800 kVA, 690 V. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras på nätet.
Inloppet är byggt som en betongtröskel med bräddavlopp. Själva inloppskonstruktionen är Småkrafts prefabricerade ”hajbur”. Inloppet är väl anpassat efter terrängen på plats och ger intryck av att vara ett mindre ingrepp i omgivningen.

Rörgatan är gjord i GRP och nedgrävd från inlopp till station. Längden är 581 meter och diametern 800 mm.

Kraftstationen är utförd i Småkrafts välkända stil och är på 80 m2. Den smälter väl in i omgivningen. Utloppet förs ut via rör i Mjeldeelva strax ovanför inloppet till en gammal smoltanläggning.

Tekniska data

Nederbördsfält

10,7 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 200 l/s

Inloppshöjd

160 m

Kraftverkshöjd

20,0 m

Fallhöjd

140 m

Produktion

6,3 GWh
Detta motsvarar ström till 394 hushåll.