Måren kraftverk

Turbintyp Pelton, antal turbiner 1. Inflöde 56,6 miljoner m3. Kapacitet 2,1. Upptagningsområde 20,9 km2.

Tekniska data

Nederbördsfält

20,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 300 l/s

Inloppshöjd

296 m

Kraftverkshöjd

3,0 m

Fallhöjd

293 m

Produktion

21,0 GWh
Detta motsvarar ström till 1313 hushåll.