Mælafoss kraftverk

Mælafoss kraftverk ligger i Stjørdal kommun som är en del av Trøndelag fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

3,0 GWh
Detta motsvarar ström till 188 hushåll.