Under utveckling

Lysåelva kraftverk

Lysåelva kraftverk ligger i Kvæfjord kommun i Troms og Finnmark fylke.

Byggande av inlopp och damm

Laster flere videoer

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

8,0 GWh
Detta motsvarar ström till 500 hushåll.