Løkkebø kraftverk

Løkkebø kraftverk ligger i Kinn kommun i Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

6,7 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

220 m

Kraftverkshöjd

65,0 m

Fallhöjd

155 m

Produktion

5,0 GWh
Detta motsvarar ström till 313 hushåll.