Lekum kraftverk

Kraftverket ligger i Eidsberg kommun i Østfold. Kraftverket övertogs av Norsk Grønnkraft AS från 1 januari 2006.

Tekniska data

Nederbördsfält

236,0 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

62 m

Kraftverkshöjd

29,0 m

Fallhöjd

32 m

Produktion

4,7 GWh
Detta motsvarar ström till 294 hushåll.