Leirelva kraftverk

Småkraft driver två kraftverk i Leirskardalen, Tverråga och Leirelva kraftverk. Dessa två kraftverk producerar tillsammans 23,5 GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen för omkring 1 200 hushåll. Det finns två separata inlopp, ett i Leirelva och ett i Tverråga. Båda har varsin rörgata ner till den gemensamma kraftstationsbyggnaden.

Tekniska data

Nederbördsfält

14,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

395 m

Kraftverkshöjd

135,0 m

Fallhöjd

260 m

Produktion

14,4 GWh
Detta motsvarar ström till 900 hushåll.