Langdalselva kraftverk

Langdalselva kraftverk ligger i Kvænangen. Det är vårt nordligaste projekt! Utvecklingsområdet ligger i Alteidet i Kvænangen kommun, Troms og Finnmark fylke.

Alteidet är en by i hjärtat av Lille Altafjorden. Lille Altafjorden är en sidofjord till Kvænangen. Längs E6:an är avståndet till kommuncentret Burfjord 12 km. Avståndet österut till fylkesgränsen mot Finnmark är 5 km.

Historia

Langdalselva mynnar ut i Lille Altafjorden, vid Alteidet. Alteidet har i århundraden varit en del av vägen mellan nord och syd.

Alteidet ligger så att man undvek Lopphavet genom att ta vägen genom Alteidet, vilket gjorde att man transporterades på land till Sopnes. Gästgiveriavgiften från förr visar att Alteidet var en bra handelsplats. ”Värdskapet stod redo att ta emot dag som natt”. Alteidets centrala betydelse som knytpunkt är även tydligt i historiska beskrivningar av området. Förutom all trafik som följde med handelsplatsen var Alteidet tingshus och senare även mötesplats för stadsfullmäktige. I samband med kung Håkon VII:s första resa till Nordnorge 1907 övernattade kungaföljet som gäster hos H. Giæver på Alteidet. H. Giæver var dessutom Amtets representant vid kungakröningen 1907. Handelsplatsen hade eget bageri, telegraf, övernattning och lokaler, och bestod av sammanlagt 27 byggnader.

Markägarna och Småkraft ansökte om licens i november 2004 och detta beviljades i november 2007. Under 2011 fanns alla offentliga godkännanden på plats och byggandet kunde starta. Anläggningsarbetena påbörjades i oktober 2011 genom att säkra vattenförsörjningen till byn Alteidet under anläggningsfasen. I november startade entreprenören rörläggningen.

I maj 2013 kom de sista detaljerna på plats med testning och fyllning av vattenvägen.

I juni 2013 startades kraftverket med produktion av miljövänlig, ren energi.

Tekniska data

Nederbördsfält

32,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 200 l/s

Inloppshöjd

250 m

Kraftverkshöjd

15,0 m

Fallhöjd

235 m

Produktion

9,7 GWh
Detta motsvarar ström till 606 hushåll.