Kvitåi kraftverk

Kvitåi kraftverk är ett vattenkraftverk i Skiensvassdraget i Tinn kommun i Vestfold og Telemark.

Historien

Småkraft AS fick först avslag på projektet. Detta berodde till stor del på att argumentation uppstod om att kraftverket skulle ha en negativ inverkan på isbildningen nedströms från stationen. Vattnet skulle ha en högre temperatur efter att ha gått igenom kraftverket, och detta skulle därmed ha negativ inverkan på isklättringsintressena i området. Ärendet gick vidare till OED där man kom fram till att ett stopp i produktionen under vintermånaderna som åtgärd för isbildningen skulle bevara isklättringsintressena och därmed ändrades avslaget till ett beviljande. Kraftverket producerar nu förnybar elektricitet till nytta för samhället och miljön och produktionen står stilla mellan 15 december och 31 mars till förmån för de stora isklättringsintressena i området.

Projektet

Detaljplanen godkändes av NVE i slutet av oktober 2017, vilket gjorde att man kom igång med byggarbetet i november. Byggandet gick relativt smärtfritt efter goda insatser från entreprenörerna och fortskred fram till hösten 2018 då generatorn blev några månader försenad. Projektet riskerade att bli försenat ända fram till maj 2019 eftersom det skulle bli omöjligt att frakta generatorn upp till stationen om det kom för mycket snö. Lyckligtvis hade vi turen på vår sida och snön höll sig borta tills generatorn var på plats och projektet kunde fortsätta.

Teknisk information

Kraftverket har ett inflöde från ett upptagningsområde på 14,5 km2. Minsta vattenflöde är 85 l/s på sommaren och 15 l/s på vintern. Inlopp på en höjd på 927,5 och station på 660 ger en fallhöjd på 267,5 meter. Produktionen uppskattas till 6,08 GWh under ett normalt år. Detta motsvarar strömförbrukningen hos cirka 300 hushåll.

Peltonturbinen har en maximal kapacitet på 1,22 m3/s och driver en generator på 2 845 kVA, 6 600 V. Rörgatan består av både GRP och GJS och har en längd på 1 320 meter med en diameter på 600 mm. Spänningen transformeras upp till 22 kV innan strömmen levereras till nätet.

Tekniska data

Nederbördsfält

14,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 85 l/s

Inloppshöjd

928 m

Kraftverkshöjd

660,0 m

Fallhöjd

267 m

Produktion

6,1 GWh
Detta motsvarar ström till 381 hushåll.