Kvernåi kraftverk

Kraftverket ligger i Gudbrandsdalslågen vattendrag, Lesja kommun i Innlandet.

Tekniska data

Nederbördsfält

20,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

891 m

Kraftverkshöjd

525,0 m

Fallhöjd

366 m

Produktion

7,7 GWh
Detta motsvarar ström till 481 hushåll.