Kvemma kraftverk

Kvemma kraftverk ligger i Lærdal kommun i Sogn og Fjordane. Älven är en sidoälv till Lærdalselva. Kraftverket kommer ha en årlig produktion på cirka 13,4 GWh, vilket motsvarar strömförbrukningen för omkring 670 hushåll

Kraftverket kommer utnyttja en fallhöjd på 540 meter. Inloppet ligger på en höjd om 900 meter och kraftstationen på 360 meter. Vattnet förs via schakt/tunnel från inloppet ner till kraftstationen. Själva kraftstationsbyggnaden kommer ligga direkt utanför tunneln.

Genom att utforma Kvemma kraftverk som en fjällanläggning kunde man undvika alltför stora ingrepp i en brant terräng, vilket många ser som en stor fördel. Denna lösning ger även bättre säkerhet i bygg- och driftsfasen när det kommer till potentiella ras i den branta terrängen.

Det är Bergteamet AB som är huvudentreprenör med tunnel- och raiseborrning, medan Sogn Entreprenør ansvarar för inlopp och kraftstation. Elektromekanisk utrustning levereras av Spetals Verk och Brødrene Dahl har levererat vattenvägsutrustningen.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

900 m

Kraftverkshöjd

360,0 m

Fallhöjd

540 m

Produktion

13,4 GWh
Detta motsvarar ström till 838 hushåll.