Kvassteinåga kraftverk

Kvassteinåga ligger i hjärtat av Elsfjorden, en trång fjordarm till Ranafjorden, i Vesfn kommun. Projektet beviljades licens från NVE våren 2006. Under 2010 beviljades även licens för Kinnforsen kraftverk i samma vattendrag.

Kvassteinåga kraftverk ligger efter Kinnforsen kraftverk, vilket gör att vi kan tillgodogöra oss vattnet två gånger. Turbinröret från dammen och ner till kraftstationen är nedgrävd och inte synlig i ett område som präglas av granskog och lantbruksområden. Det speciella med detta projekt är att turbinröret passerar under Nordlandsbanen, vilket medfört särskilda utmaningar.

Själva kraftstationsbyggnaden ligger nere vid Elsfjorden.

Kvassteinåga kraftverk mottog det allra första elcertifikatet i det svensk-norska elcertifikatsystemet.

Tekniska data

Nederbördsfält

29,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 250 l/s

Inloppshöjd

160 m

Kraftverkshöjd

4,0 m

Fallhöjd

156 m

Produktion

15,0 GWh
Detta motsvarar ström till 938 hushåll.