Kvåle kraftverk

Dalsdalselva rinner söderut med mynning på norra sidan av Lustrafjorden. Vattendraget ligger i en typisk nord-sydlig dalgång i det västnorska fjordlandskapet. Dalen är skapad av glaciärer och har en karaktäristisk U-dalsprägel med älven i dalbotten och branta konkava bergssidor.

Kvåle kraftverk ligger i ett redan utvecklat vattendrag. Sage kraftverk som byggdes sent på 90-talet tillhör Luster Energiverk och ligger högre upp i vattendraget. Denna anläggning har en etablerad reglering som därmed även bidrar positivt till kraftproduktionen i Kvåle. Kraftstationen på Kvåle ligger nära befintlig bebyggelse. Anläggningen är därför, utifrån bedömningar av konsekvenserna i händelse av bristning, byggd enligt specifikationer för klass 3, det vill säga den högsta säkerhetsklassen för vattenväg. Kvåle kraftverk är det första småskaliga kraftverket i Sogn og Fjordane som håller säkerhetsklass 3.

Kvåle kraftverk drivs av markägare tillsammans med Luster Småkraft.

Luster Småkraft AS ägs av Luster Energiverk AS och Småkraft AS. Luster Småkraft ska utveckla, bygga och driva småskaliga kraftverk i Luster kommun tillsammans med lokala fallrättighetsinnehavare. Bolaget har sitt säte i Luster kommun. Bolaget har två anläggningar i drift, samt ytterligare fem för vilka man sökt licens.

Luster Energiverk AS är koncessionshavare i området i Luster kommun och har som producent och distributör av elkraft en historia ända tillbaka till 1915.

Tekniska data

Nederbördsfält

70,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 180 l/s

Inloppshöjd

128 m

Kraftverkshöjd

16,0 m

Fallhöjd

112 m

Produktion

17,6 GWh
Detta motsvarar ström till 1100 hushåll.