Knutfoss kraftverk

Knutfoss kraftverk ligger i Elstadelva i Grong kommun i Nord-Trøndelag fylke. Elstadelva rinner ut i Namsen cirka 10 kilometer norr om Grong centrum.

Kraftverket utnyttjar ett fall på 60 meter i Elstadelva. Detta fall har använts i flera omgångar. Under 1909 byggdes ett kraftverk på samma ställe som det andra privatägda kraftverket skulle uppföras. Kraftverket gav ström till byn fram tills Nedre Fiskumfoss kraftverk driftsattes 1946. Då revs kraftverket i Knutfossen och maskinerna såldes. Dagens kraftverk beviljades licens 2007 och stod klart för driftsättning från 2010. Kraftverket byggdes i privat regi, men övertogs senare av Småkraft. Läs mer om denna del av projektets historia, i facktidningen Energiteknikk.

Det är utrustat med två francisturbiner med maximal effekt generator på 4 871 kW. Vattenvägen är 1 361 meter och rören har en diameter på 2 000 mm.

Tekniska data

Nederbördsfält

113,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 400 l/s

Inloppshöjd

91 m

Kraftverkshöjd

29,0 m

Fallhöjd

62 m

Produktion

16,5 GWh
Detta motsvarar ström till 1031 hushåll.