Kistafossen kraftverk

Kistafossen kraftverk ligger i Østerdalselva, Rødøy kommun i Nordland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

10,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 220 l/s

Inloppshöjd

72 m

Kraftverkshöjd

3,0 m

Fallhöjd

69 m

Produktion

5,0 GWh
Detta motsvarar ström till 313 hushåll.