Kinnforsen kraftverk

Kinnforsen kraftverk ligger i Vefsn kommun, Nordland fylke, och rinner ut i Kvassteinåga innan den slutar i Elsfjorden.

Kinnforsens kraftstation ligger 300 meter uppströms inloppet till Kvassteinåga kraftverk. Kraftverket utnyttjar ett fall på 163 meter med inlopp på en höjd om 329 meter och kraftstation placerad på 166 meters höjd. Vattenvägen består av en 1 450 meter lång nedgrävd rörgata med rördiameter på 1,0 meter. Øijord & Aanes har varit huvudentreprenör i samband med genomförandet av projektet.

Fagbygg har varit underleverantör på byggsidan och stått för de byggmässiga arbetena på kraftstation och inlopp. Elektromekaniken har levererats av Spetals Verk och Brødrene Dahl har levererat vattenvägsutrustningen.

Tekniska data

Nederbördsfält

17,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 300 l/s

Inloppshöjd

328 m

Kraftverkshöjd

170,0 m

Fallhöjd

158 m

Produktion

8,7 GWh
Detta motsvarar ström till 544 hushåll.