Kanndalen kraftverk

Kanndalen kraftverk ligger i Eresfjorden i Nesset kommun. Anläggningen är utvecklad parallellt med Dokkelva, från licensansökan via projektering och byggande fram till färdiga kraftverk.

Historia

Med nya kraftverk i drift bekräftar invånarna i Eresfjorden än en gång sin önskan om värdeskapande. Gårdarna i Eresfjorden har historiskt uppvisat förmåga att skapa industri och inkomstkällor utöver de traditionella lantbruken. Dagens kraftverk är faktiskt andra generationen i älven. Under 1924 byggde Torvald L. Jørstad kraftverk i området. Inloppet låg i Dokkelva. Vattenvägen bestod av en 250 meter hemgjord konstruktion i trä med en diameter på 60 cm. Turbinen levererades, precis som många andra anläggningar på den tiden, av Kværner Brug. Den hade en prestanda på 50 hk. Generatorn levererades av NEBB och var på 36 kW. Anläggningen levererade ström till flera abonnenter i Eresfjorden, bland annat Lervold konfektion. Kraftverket var i drift fram till årsskiftet 1953/1954. Då tog ”Aura-straumen” över.

Fokus på hälsa, miljö och säkerhet var svagare på den tiden. Vid ett tillfälle sattes en skylt upp vid inloppet med följande text:
”Rör inte dammen eller något som tillhör dammen”.

Laxfiske har alltid varit centralt i Eresfjorden. Efter byggandet av Aurau etablerade Statkraft en fiskodling som säkerställer god tillgång på laxyngel. ”Laxturismen” är fortfarande populär och bokas helst flera år i förväg.
Efter 58 år utan kraftverk i älven är det åter dags för strömproduktion i Kanndalen. God planering och gott samarbete med parterna som deltagit i byggandet har lett till ett kraftverk som markägare, lokalinvånare och Småkraft är stolta över.

Projektet

Kraftverket är placerat i Eresfjorden. Kanndalen kraftverk ligger överst med kraftstation placerad vid inloppet till Dokkelva. Projektet startade i mars 2010. I samband med utvecklingen etablerades en temporär vattenförsörjning till Eresfjorden.

Tekniska data

Nederbördsfält

23,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 300 l/s

Inloppshöjd

418 m

Kraftverkshöjd

159,0 m

Fallhöjd

259 m

Produktion

20,5 GWh
Detta motsvarar ström till 1281 hushåll.