Kaldåga kraftverk

Kaldåga kraftverk ligger i Narvik kommun, Nordland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

6,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

309 m

Kraftverkshöjd

14,0 m

Fallhöjd

294 m

Produktion

5,5 GWh
Detta motsvarar ström till 344 hushåll.